Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ruda-Huta

Logo - Urząd Gminy Ruda-Huta

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Jednostka ogłaszająca
Urząd Gminy Ruda-Huta ul. Niepodległości 44 22-110 Ruda-Huta
Data ogłoszenia
2019-03-07
Termin składania dokumentów
2019-03-18

Wybrany kandydat
Jarosław Walczuk

Uzasadnienie wyboru

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze został wybrany i zatrudniony z dniem 1 kwietnia 2019 r.: Pan Jarosław Walczuk - zam. w miejscowości Ruda-Huta.


Pan Jarosław Walczuk uczestniczył w postępowaniu dotyczącym naboru na przedmiotowe stanowisko, spełniając wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą w zakresie zagadnień przewidzianych do realizacji na kierowniczym stanowisku urzędniczym objętym naborem, zaprezentował predyspozycje, umiejętnościami oraz wykazał się długoletnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym, które rokują należyte wykonywanie powierzonych zadań na  stanowisku kierownika referatu. Ponadto zaprezentował się jako osoba komunikatywna, dobrze identyfikująca się z zakresem obowiązków wskazanym dla tego stanowiska, co zdaniem Komisji zapewni szybkie wdrożenie się do pracy i prawidłową realizację powierzonych zadań.


Wójt Gminy Ruda-Huta
/-/ Kazimierz Smal

Jarosław Walczuk

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Marek Słupczyński
Dodano do BIP dnia 07-03-2019 13:07:37