Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ruda-Huta

Logo - Urząd Gminy Ruda-Huta

Słownik skrótów

Skrót Opis
dn. dnia
ds. do spraw
Dz. U. Dziennik Ustaw
godz. godzina
Lp. liczba porządkowa
nr numer
n/w niżej wymieniony
poz. pozycja
r. rok
tel. telefon
ul. ulica