Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ruda-Huta

Logo - Urząd Gminy Ruda-Huta

Sołtysi i sołectwa gminy Ruda-Huta

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Katarzyna Podgórska Stanowisko: sołectwo Chromówka
0 1
Anna Czujkowska Stanowisko: sołectwo Dobryłów
0 2
Dorota Szymańska Stanowisko: sołectwo Gdola
0 3
Agata Olichwier Stanowisko: sołectwo Hniszów
0 5
Monika Kluziak Stanowisko: sołecwo Jazików
0 6
Anna Deneka Stanowisko: sołectwo Karolinów
0 7
Dariusz Turek Stanowisko: sołectwo Leśniczówka
0 10
Dariusz Kalinowski Stanowisko: sołectwo Poczekajka
0 11
Andrzej Kuczyński Stanowisko: sołectwo Ruda
0 12
Jarosław Dąbrowski Stanowisko: sołectwo Ruda-Huta
0 13
Marek Dyć Stanowisko: sołectwo Ruda-Opalin
0 15
Piotr Śliwa Stanowisko: sołectwo Rudka
0 16
Mirosław Turek Stanowisko: sołectwo Zarudnia
0 17
Wiesław Szakuła Stanowisko: sołectwo Żalin
0 18
Antoni Zieliński Stanowisko: sołectwo Gotówka
0 19