Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ruda-Huta

Logo - Urząd Gminy Ruda-Huta

Radni

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Piotr Śliwa Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta
0 3
Jarosław Dąbrowski Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
0 4
Paweł Adamczuk Stanowisko: Radny
0 5
Mirosław Bartosz Stanowisko: Radny
0 9
Marek Dyć Stanowisko: Radny
0 11
Iwona Gilowska-Danicka Stanowisko: Radna
0 13
Paweł Lewczuk Stanowisko: Radny
0 17
Józef Łukasik Stanowisko: Radny
0 18
Agnieszka Napieraj Stanowisko: Radna
0 20
Urszula Panasiuk Stanowisko: Radna
0 22
Stanisław Rożek Stanowisko: Radny
0 23
Bogdan Sawicki Stanowisko: Radny
0 24
Leokadia Walczuk Stanowisko: Radna
0 25
Antoni Zieliński Stanowisko: Radny
0 26
Monika Zwierzyńska-Surdel Stanowisko: Radna
0 27