Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ruda-Huta

Logo - Urząd Gminy Ruda-Huta

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy Ruda-Huta (ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, tel: 82 5686016, fax: 82 5686076, email: sekretariat@ruda-huta.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Ruda-Huta.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-06-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-12.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Maśluch, e-mail: dostepnosc@ruda-huta.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 825686033. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, prezentacje multimedialne i arkusze kalkulacyjne opublikowane przed opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, których zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 • niektóre mapy,
 • treści prezentujące niektóre dzieła sztuki i zabytki,
 • multimedia opublikowane przed 2020-09-23,
 • treści od innych podmiotów,
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Ruda-Huta
 • Adres: ul. Niepodległości 44
  22-110 Ruda-Huta
 • E-mail: sekretariat@ruda-huta.pl
 • Telefon: 825686033

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta

Do budynku udostępnione jest wejście od ulicy Niepodległości, do którego prowadzą schody złożone z 4 stopni oraz podjazd dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jest cały budynek. Wewnątrz zamontowana jest winda.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze obok windy oraz na piętrze na wprost klatki schodowej.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Na parterze i częściowo na piętrze są oznaczenia kontrastowe w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

10. Informacje dodatkowe