Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ruda-Huta

Logo - Urząd Gminy Ruda-Huta

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Wybory samorządowe 2024 977
19.36%
Urząd Gminy Ruda-Huta 561
11.12%
Wybory i referenda 313
6.2%
Nabór na stanowiska urzędnicze 305
6.04%
Sprzedaż, dzierżawa, wynajem nieruchomości stanowiących mienie gminne 241
4.78%
Zamówienia publiczne 2012 174
3.45%
Radni 166
3.29%
Oświadczenia majątkowe 158
3.13%
Rada Gminy 118
2.34%
Wójt 87
1.72%
Zapytania ofertowe 84
1.66%
Realizacja zadań publicznych gminy 76
1.51%
Zamówienia publiczne 64
1.27%
Wnioski i interpelacje radnych 62
1.23%
Uchwały Rady Gminy Ruda-Huta 55
1.09%
Rejestry środowiskowe 54
1.07%
Gospodarka odpadami komunalnymi i wodna 51
1.01%
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo 49
0.97%
Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S 46
0.91%
Sołtysi i sołectwa gminy Ruda-Huta 38
0.75%
Referaty 29
0.57%
Dostępność 29
0.57%
Przetwarzanie danych osobowych 28
0.55%
Sprawozdania o nadwyżce-deficycie 28
0.55%
Imienne wykazy głosowań radnych 28
0.55%
Kwartalne sprawozdanie 28
0.55%
Uchwały Rady Gminy Ruda-Huta 2013r. 24
0.48%
Komisje 24
0.48%
Komisja Finansów i Rozwoju 24
0.48%
Komisja Rewizyjna 23
0.46%
Nagrania obrad 23
0.46%
Zakład Usług Komunalnych w Rudzie-Hucie Sp. z o.o. 23
0.46%
Budżet 21
0.42%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 21
0.42%
Raporty o stanie gminy 21
0.42%
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 19
0.38%
Spis rolny 2020 19
0.38%
Sekretarz Gminy 18
0.36%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 16
0.32%
Statut Gminy 15
0.3%
Ogłoszenia 15
0.3%
Analizy stanu 15
0.3%
Informacja o stanie 15
0.3%
Mapa serwisu 14
0.28%
Drogownictwo i gospodarka komunalna 13
0.26%
Ośrodek Pomocy Społecznej 13
0.26%
Zamówienia publiczne 12
0.24%
Uchwały Rady Gminy Ruda-Huta 2012r. 12
0.24%
Skarbnik Gminy 12
0.24%
Wybory samorządowe 2018 12
0.24%
Sprawozdania finansowe 12
0.24%
Sprawozdawczość z udzielonej pomocy publicznej 12
0.24%
Godziny urzędowania 11
0.22%
Narodowy spis powszechny 2021 11
0.22%
protokoły - rok 2012 11
0.22%
Zasady rekrutacji pracowników 11
0.22%
Wycięcie drzew 11
0.22%
Regulamin organizacyjny 11
0.22%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 11
0.22%
Decyzje o warunkach zabudowy 10
0.2%
Elektroniczna skrzynka podawcza 10
0.2%
Stan spraw 10
0.2%
Oferty pracy - nabór 2011 9
0.18%
Realizacja zadań publicznych Gminy 9
0.18%
Ogłoszenia 9
0.18%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 9
0.18%
Publiczny transport zbiorowy 9
0.18%
Kanały technologiczne 9
0.18%
Konsultacje społeczne 9
0.18%
Koncesje alkoholowe 8
0.16%
Dotacje oświatowe 8
0.16%
Urząd Gminy Ruda-Huta 8
0.16%
Uchwały Rady Gminy Ruda-Huta 2004r. 8
0.16%
protokoły - rok 2011 8
0.16%
Plan zamówień 8
0.16%
Statuty sołectw 8
0.16%
Działalność gospodarcza 8
0.16%
Dane przestrzenne 8
0.16%
Słownik skrótów 8
0.16%
Rok 2005 7
0.14%
Sprzedaż, dzierżawa, wynajem nieruchomości stanowiących mienie gminne 2012 7
0.14%
Oferty pracy - nabór 2012 7
0.14%
protokoły - rok 2004 7
0.14%
Zarządznie kryzysowe 7
0.14%
Rok 2008 7
0.14%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 7
0.14%
Uchwały Rady Gminy Ruda-Huta 2014r. 7
0.14%
Dostarczanie dokumentów na nośnikach elektronicznych 7
0.14%
Usuwanie azbestu 7
0.14%
Realizacja zadań publicznych Gminy w roku 2012 7
0.14%
Przetargi 7
0.14%
Rejestr instytucji kultury 7
0.14%
protokoły - rok 2005 7
0.14%
Budżet 2012 7
0.14%
Zamówienia publiczne 2011 7
0.14%
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011 7
0.14%
Referat Podatków i Opłat 7
0.14%
Informacje publiczne nieudostępniona w BIP 7
0.14%
protokoły - rok 2009 7
0.14%
Sprzedaż, dzierżawa, wynajem nieruchomości stanowiących mienie gminne 7
0.14%
protokoły - rok 2010 7
0.14%
Budżet 2010 7
0.14%
Referendum ogólnokrajowe 2015 6
0.12%
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 6
0.12%
protokoły - rok 2007 6
0.12%
protokoły - rok 2003 6
0.12%
Rok 2009 6
0.12%
Rok 2007 6
0.12%
Archiwum ogłoszenia i przetargi 6
0.12%
Sprzedaż składników majątku ruchomego 6
0.12%
Sprzedaż drewna 6
0.12%
Uprawy 6
0.12%
Rok 2006 6
0.12%
Wybory samorządowe 2014 6
0.12%
Żłobki i kluby dziecięce 6
0.12%
Realizacja zadań publicznych Gminy w roku 2011 6
0.12%
Sprzedaż, dzierżawa, wynajem nieruchomości stanowiących mienie gminne 2011 6
0.12%
Redakcja biuletynu 6
0.12%
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012 6
0.12%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 6
0.12%
Budżet 2009 6
0.12%
protokoły - rok 2008 6
0.12%
Preferencyjna sprzedaż węgla 6
0.12%
Historia zmian 6
0.12%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 6
0.12%
Budżet 2013 6
0.12%
protokoły - rok 2006 6
0.12%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 6
0.12%
Statystyka odwiedzin 6
0.12%
Uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie 6
0.12%
Rok 2011 6
0.12%
Nieodpłatna pomoc prawna w 2024 r. 6
0.12%
Budżet 2014 6
0.12%
Budżet 2011 6
0.12%
Zagospodarowanie przestrzenne 6
0.12%
Rejestr 6
0.12%
Wybory i referenda 2011-2023 5
0.1%
Moja sprawa 5
0.1%
budżet 2009-2014 5
0.1%
Referat Spraw Obywatelskich 5
0.1%
Ogłoszenia i przetargi 5
0.1%
Obwieszczenia dotyczące pozwoleń wodnoprawnych 5
0.1%
Informacje o biuletynie 5
0.1%
Sołectwa 5
0.1%
Protokoły posiedzeń Rady Gminy 5
0.1%
Gospodarka odpadami 5
0.1%
Finanse i budżet gminy 5
0.1%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 5
0.1%
OSP w Rudzie 5
0.1%
uchwały 2003-2014 5
0.1%
Rok 2010 5
0.1%
Rejestry 5
0.1%
Dokumenty elektroniczne 5
0.1%
Ochotnicze Straże Pożarne 5
0.1%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 5
0.1%
Prawo lokalne 5
0.1%
Referat Organizacyjny 5
0.1%
Rok 2012 5
0.1%
Archiwum 5
0.1%
Jednostki organizacyjne 5
0.1%
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 5
0.1%
OSP Leśniczówka 4
0.08%
Uchwały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Woj. Lubelskiego 3
0.06%
Regularny przewóz osób w Polsce 1
0.02%
Imprezy masowe 1
0.02%