Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ruda-Huta

Logo - Urząd Gminy Ruda-Huta

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

stanowisko ds. podatków i opłat

Jednostka ogłaszająca
Urząd Gminy Ruda-Huta ul. Niepodległości 44 22-110 Ruda-Huta
Data ogłoszenia
2019-11-08
Termin składania dokumentów
2019-11-20

Wybrany kandydat
Beata Zańczuk

Uzasadnienie wyboru

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Beata Zańczuk – zam. w miejscowości Uhrusk.
Pani Beata Zańczuk uczestniczyła w postępowaniu dotyczącym naboru na przedmiotowe stanowisko, spełniając wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą w zakresie zagadnień przewidzianych do realizacji na stanowisku urzędniczym objętym naborem, zaprezentowała predyspozycje, umiejętnościami oraz doświadczenie, które rokują należyte wykonywanie powierzonych zadań na stanowisku ds. podatków i opłat. Ponadto zaprezentowała się, jako osoba komunikatywna, dobrze identyfikująca się z zakresem obowiązków wskazanym dla tego stanowiska, co zdaniem Komisji zapewni szybkie wdrożenie się do pracy i prawidłową realizację powierzonych zadań.

/-/ Kazimierz Smal
Wójt Gminy Ruda-Huta

Katarzyna Szponar

Karolina Wawruszak

Beata Zańczuk

Renata Kozaczuk

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Agnieszka Woszczewska
Dodano do BIP dnia 08-11-2019 15:51:00